Lunds Akademiska Schackklubb
Skugga Skugga Skugga
Skugga

Hem Hem
Publicerad den 1 januari 2020
LASK
Utskriftvänlig
Information
[SCHACKHUSET] - [MEDLEMSAVGIFTER] - [HISTORIK] - [LASK-ORD]

LASK:s styrelse kan nås via e-post på styrelsen@lask.se
LASK-kontoret på Schackhuset  -  046-12 17 00

FUNKTIONÄRER 2021
Ordförande:  Sven-Ingvar Sundin, 073 - 430 9746

Vice ordförande: Adam Morell, 070 - 430 6570

Kassör: Calle Erlandsson, 073 - 326 4033

Sekreterare: Björn Ahlander,  073 - 834 2969

Ledamot: Kjell Petersson,  076 - 317 6760

Ledamot:  Nejib Bouaziz 

Ledamot: Lars Jägare

Suppleanter: Shu-Chien Persson och Hamid Kharraziha

Revisorer: Tomas Olsson och Sina Attaran; suppleant: Sebastian Mauritsson

Valberedning: Johan Sigeman (sammankallande), Sebastian Mauritsson och Petra Olsson

Hedersordförande: Calle Erlandsson
Hedersledamöter: Karl-Erik Bergsten (+), Rolf Martens (+), Sven Asker (+), Kjell Krantz, GM Tiger Hillarp, GM Hans Tikkanen, GM Nils Grandelius, Nejib Bouaziz, GM Daniel Semcesen, GM Axel Smith, Sigurd Madison, Tomas Carnstam (+)

Lunds Akademiska Schackklubb (845000-8431) är ansluten till Skånes Schackförbund, Korpen Skåne, Skånes Idrottsförbund, Sveriges Schackförbund, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och Riksidrottsförbundet.

LASK:s stadgar senast reviderade 2020-02-27.

Linje

Byt teckenstorlek

Kontakt
Pixelkant vänster SCHACKHUSET
046 - 12 17 00
Trollebergsvägen 105, Lund
stadsbuss linje 2 mot Värpinge
hållplats: Jöns Ols Toft


> LASK-INFORMATION

> SPONSORER

> REGLER

> REJTINGLISTOR

> SCHACKSKOLAN

> SOCIALT

> LUND OPEN

> LASK OPEN

> ÖVRIGA TURNERINGAR

> UNGDOMSTURNERINGAR

> ELITLAGET

> SERIESPEL

> SVENSKT GRAND PRIX

> LASK-PUBLIKATIONER

> LÄNKAR

> MARTENSFONDEN

> CARNSTAMFONDEN


LARS OA HEDLUNDS BILDBANK

KOMMANDE ARRANGEMANG

> se nyhetsavdelningen

Play online chess


2700chess.com for more details and full list

Pixelkant höger
 
Skugga Skugga Skugga