Lunds Akademiska Schackklubb
Skugga Skugga Skugga
Skugga

Hem Hem
Publicerad den 5 februari 2008
LASK
Utskriftvänlig
LASK-historik
LASK bildades 1906-10-30 och har därefter varit en av Sveriges mest framgångsrika klubbar. Nedan följer en summarisk genomgång över dessa 100 år.

1848 I tidningen "Den nya skånska Correspondenten" publicerades den 8 januari dragen i ett korrparti mellan "schacksällskap i Lund och Malmö". Lundalaget leddes av studenten Henrik Samuel Cederschiöld (född i Lekaryd 25.10 1824; död i Växjö 15.5 1900), som sedermera blev rektor vid läroverket i Växjö. Den 5 februari finns en tidningsnotis om att det "i Akademiska Föreningens Societetsrum finnes en anteckningslista för de Herrar schackvänner, som vilja medverka till bildandet av ett schacksällskap härstädes." Senare under 1848 kan man läsa i "Schachzeitung", utgiven av Berliner Schachgesellschaft, att Cederschiöld meddelat att det i början av detta år bildats ett schacksällskap, som räknade ett 20-tal medlemmar. Man kan alltså styrka bildandet av en akademisk schackklubb i Lund redan 1848! Mer finns att läsa i Lunds Dagblads schackspalt 1945-09-01, redigerad av den kände schackhistorikern Hjalmar Mandal. I samma tidning 1946-09-03 återkom Mandal med ett sensationellt fynd av ett 100-årigt schackmanusskript, nedskrivet av just Cederschiöld. De visade sig att i slutet av 1840-talet studerade i Lund åtminstone tre herrar, som sedan skulle skriva sina namn i den svenska schackhistorien: Hans Anton Westesson Lindéhn (född i Knislinge 1826-02-23; död i Philadelphia 1884-07-10; den förste svensk som förvärvade internationellt anseende som schackmästare), F. Theodor Blomstrand (född 1824-07-18 i Växjö; död 1892-01-17 i Göteborg; som bland mycket annat skrev schackspalten i en Göteborgstidning 1854), samt Henrik Samuel Cederschiöld som 1854 också hade en schackspalt i Nya Vexjöbladet). Mandal skriver: "Vid tillkomsten av det schacksällskap, som bildades i Lund 1848, medverkade givetvis denna trio, likaså vid genomförandet av de 4 korrespondenspartierna Lund-Malmö 1848".
1860 Schackhistorikern Sthig Jonasson skriver bland annat följande i TfS 1971 sid 331: "Lindéhn tog sin fil. dr.-grad i Lund. Efter studierna var han lärare i Stockholm på 1850-talet. 1861-1865 ägnade han åt språkstudier i Frankrike, England och Tyskland. Denna tid hade han tillfälle att - framgångsrikt - spela mot Steinitz, Petrov och Boden. 1865 återvände han till Sverige och blev föreståndare för Göteborgs Lyceum. Men ekonomien var usel och 1874 mer eller mindre flydde han till USA, där han blev korrespondent för Göteborgs Handelstidning. Mackenzie skrev: 'Doktor Lindéhn är kanske den starkaste schackspelaren i norra Europa'. Lindéhn är den ende svensk som fått tillfälle att möta och besegra den väldige Ignaz Kolisch."
Lindéhn-Kolisch: 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Lc4 cxb2 5.Lxb2 Lb4+ 6.Sd2 Lxd2+ 7.Dxd2 Sf6 8.e5 Se4 9.Dd4 Sg5 10.Se2 Sc6 11.Df4 De7 12.0-0 Se6 13.Dg3 0-0 14.Kh1 Dg5 15.Dc3 b5 16.Lxb5 Lb7 17.f4 Dg4 18.Tf3 f5 19.exf6 Txf6 20.Tg3 Dh4 21.Dxf6! Dxg3 22.Dxe6+ dxe6 23.Sxg3 Se7 24.Ld7 Ld5 25.Sh5 Td8 26.La4 Sf5 27.Kg1 Lxg2 28.Le5 Lf3 29.Lb3 Kf7 30.Sg3 Se3? 31.Kf2 1-0.

1864 Lindéhn besegrar den blivande världsmästaren Steinitz i London i slutet av år 1864. Lindéhn-Steinitz: 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Lc4 Sf6 5.Sxc3 Lb4 6.Se2 0-0 7.e5 Se4 8.0-0 Sxc3 9.bxc3 Lc5 10.Sg3 Sc6 11.Dh5 d6 12.Lg5 De8 13.exd6 cxd6 14.Tfe1 Se5 15.Te4 Le6 16.Th4 h6 17.Lxh6 Sg6 18.Lxg7 Kxg7 19.Dh6+ Kf6 20.Se4+ Ke7 21.Lxe6 fxe6 22.Dg5+ Kd7 23.Sxc5+ dxc5 24.Dxc5 Dc8 25.Td1+ Ke8 26.Dh5 Tg8 27.Dh7 Se7 28.Tf4 1-0.

1883 Ny Illustrerad Tidning publicerar ett träsnitt "Ett schackspel i kostym år 1883". Träsnittet är gjort efter en teckning av Vicke Andrén (1856-1930), som i sin tur är gjord efter foto. Partiet med de levande pjäserna spelades i Akademiska Föreningens stora sal.

1900 Lunds Schackklubb bildas detta år enligt en notis i Lunds Dagblad 1900-10-06.

1906 Sydsvenska Schackförbundet bildas den 5 maj på Grand Hotel i Lund. Lunds Universitet består vt 1906 av 96 lärare (däribland 28 professorer) och 787 studenter. LASK stiftas i Akademiska Föreningen 1906-10-30, varvid stadgar antas och en styrelse av studenter i 20-25-årsåldern väljs. Ordförande blir fil stud Carl Rosell, Stora Södergatan 43 (född 10.2 1882 i Bräkne Hoby; död 16.8 1951 i Falköping); vice ordförande fil stud Emanuel Jansson, Magle Stora Kyrkogata 13 (född 1885 i Halmstad); sekreterare fil stud Ernst Bertram, Clemenstorget 10 (född 21.7 1882 i Karlshamn; död 17.12 1956 i Karlshamn) och kassör fil stud Paul Dahn, Nils Bjelkegatan 4 (född 1883 i Östra Grevie).

1907 LASK är med 24 medlemmar redan i början av år 1907 den näst största klubben (Malmö SK är störst med 30) i det Sydsvenska Schackförbundet. I dess organ Schackbladet kan vi läsa att LASK "sammanträder tisdagar kl 8 e.m. å Akademiska Föreningen".
Vid sammanträde den 4 februari nyvaldes botanikamanuensen Erik Ekman, Östra Mårtensgatan 5 (född 14.10 1883 i Stockholm; död 15.1 1931 i Santiago de los Caballeros, Haiti), till ny vice ordförande och fil stud H. Ljunggren till ny styrelseledamot.
Den sedermera kände problemisten jur stud Gustaf Ling (född i Ystad 1887-04-22; död i Ystad 1952-06-20) väljs den 22 oktober till ny LASK-ordförande. Fil kand Frits Wigforss, Adelgatan 12 (född 1886-02-03 i Halmstad; död 1953-12-13 i Kalmar) blir ny vice ordförande, fil stud A Sandstedt kassör, fil stud Birger Brorström, Stora Sigridsgatan 4 (född 5.3 1887 i Riseberga; död 28.3 1975 i Göteborg) skattmästare och amanuens Frans Fajers, Bredgatan 24 (född 24.6 1882 i Linderöd; död 18.5 1960 i Karlshamn) styrelseledamot.
LASKs lag med Brorström, Wigforss, Manne Siegbahn, Ling och Kullberg möter den 13 november Malmö SK i en vänskapsmatch, som malmöiterna vinner med 3-2. Revanschmötet den 1 december slutar 2-2, men då den femte LASKaren uteblev tilldömdes Malmö segern!
Wigforss spelar den 29 november blindsimultan med resultatet +4 =0 -1. Frits fem år äldre bror Ernst (1881-1977) blir sedermera en av den svenska socialdemokratins förgrundsgestalter, bland annat finansminister i över 17 år.

1908 Wigforss spelar den 28 april sex blindpartier samtidigt med resultatet +3 =2 -1. LASK upplöstes troligen redan i slutet av 1908 och från och med juni-juli-numret av Tidskrift för Schack år 1909 saknas den gängse notisen om att LASK sammanträder tisdagar kl 8 e.m. på Akademiska Föreningen.

1915 Sydsvenska Schackförbundet byter namn till Skånes Schackförbund.

1916 Skåne vinner den 24 april med 4,5-3,5 mot Stockholm på Hotell Standard i Malmö. Frans G Bengtsson (född 1894-10-04 i Tossjö; död 19.12 1954 i Ribbingsfors) besegrar på bord 2 Otto Löwenborg i ett berömt Wienerparti: 1.e4 e5 2.Sc3 Sc6 3.f4 d6 4.Sf3 f5 5.d4 fxe4 6.Sxe4 d5 7.Sg3 e4 8.Se5 Sf6 9.Le2 Se7 10.0-0 g6 11.f5 Sxf5 12.Sxf5 Lxf5 13.Txf5 gxf5 14.Lh5+ Ke7 15.Lg5 Tg8 16.Dd2 Lg7 17.Tf1 Dc8 18.g4 a5 19.Txf5 Ta6 20.Dc3 Tf8 21.Dc5+ Ke6? 22.Sc6!! 1-0 (Partiet bland annat publicerat i TfS 1916 sid 42-43 och 241-242).
Frans G Bengtsson deltar 3-15 juli i Nordiska Schackförbundets sjunde kongressturnering i Köpenhamn. Han uppnår 7 poäng (+5 =4 -4), vilket räcker till en sjätteplats bland 14 spelare i klass 1. Karl Berndtsson, Göteborg (sedemera svensk OS-spelare och utgivare av tidskriften Schackvärlden) vinner på 9,5 poäng.

1919 Lunds Akademiska Schacksällskap inträder under oktober i Skånes Schackförbund. Styrelsen består av Hjalmar Bjurulf (ordförande), Sigge Ulfsparre (vice ordförande), Claes Lindskog (sekreterare; född 23.1 1901 i Lund; död 31.3 1985 i Malmö), Birger Owesson (vice sekreterare; född i Malmö 17.4 1890; död i Malmö 22.9 1949), Stig Claussen (kassaförvaltare), P. Magnus Sjöström (materialförvaltare och arkivarie) samt Helge Schlyter (klubbmästare; född 11.3 1899 i Västra Tommarp; död 30.7 1976 i Tyringe). Man sammanträder tisdagar kl 8 e.m. i Atheneums klubblokaler.

1920 Lunds Akademiska Schacksällskap upplöses redan under år 1920.

1923 Frits Wigforss ger ut "Hur man spelar schack" - en klassisk lärobok som kommer att utges i flera upplagor. Lunds Arbetares Schackklubb bildas.
Claes Lindskog och Frans G Bengtsson spelar på eftermiddagarna, i stort sett dagligen under några år, ett par schackpartier på Atheneum.

1925 Lunds Arbetares Schackklubb byter namn till Lunds Allmänna Schackklubb.

1945 Lunds Schackklubb och Lunds Allmänna Schackklubb går samman under namnet Lunds Schackklubb.

1950 Sven Asker vinner matchen mot Jan Roth om junior-SM-titeln med 1,5-0,5.

1951 Sven Asker representerar Sverige vid junior-VM i Birmingham, där han uppnår 2,5/11. Borislav Ivkov vinner före bland andra Bent Larsen.

1955 Lunds Universitet vinner den 24 april mot Köpenhamns Universitet. Jan Roth och Knut Rang svarar för vackra vinstpartier.
Skånelaget besegrar under våren Köpenhamn med 47,5-21,5 i Lund Folkpark. Ored Karlin vinner i 14 drag på bord 1.
Jan Roth, LASK, representerar Sverige vid Student-VM i Lyon.

1956 LASK återuppstår och blir snabbt en av Sydsveriges starkaste klubbar.
Bent Larsen ger simultan på LASK och får nöja sig med +13 =6 -6. LASK utmanar Skånemästarna Malmö AS men förlorar matchen. Inge Johansson vinner på bord 1 mot LASKs Bo Aurell. Per-Olof Höllfors vinner höstturneringen före Jan Roth och Ulf Sjödell.

1957 I TfS nr 3 läser vi bland annat att "LASK har f. n. ett 20-tal medlemmar. A-laget har hemfört Skåneserien division I med samtliga matcher vunna och kvoten 79,5-10,5. B-laget segrade i Skåneserien division II med fullmatchpoäng och kvoten 33-3". "En simultanmatch av den ungerske stormästaren [László] Szabó blev god propaganda: över 100 åskådare. Szabó noterade +24 =3 -3."

1958 LASK deltar för första gången i Allskånskan säsongen 1957-58 och vinner nio raka matchsegrar och partipoängen 54-18. I laget spelade Per-Olof Höllfors, Jan Roth, Knut Rang, Sven Asker, Gunnar Staf, Mats Lindholm, Jan Frise och Dan Cederberg. LASK vinner även det allskånska blixtmästerskapet för 4-mannalag.

1959 LASK vinner åter Allskånskan med partipoängen 54-18, men förlorar matchen mot trean Hälsingborgs SS med 1,5-6,5!

1960 LASK kom fyra i Allskånskan, som vinns av Hälsingborgs SS.

1961 LASK deltar ej i Allskånskan, som vinns av Malmö AS.

1962 LASK deltar ej i Allskånskan, som vinns av Malmö AS.

1963 Göran Broström vinner klass M och Kjell Krantz klass I i Eksjö SKs sanktionerade turnering. Kjell Krantz vinner klass M vid SM i Karlskrona och har därmed sensationellt på ett halvt år avancerat från klass II till SM-gruppen!
19-20 oktober spelas i Köpenhamn matchen Köpenhamns Universitet-Lunds Universitet 11,5-4,5. På bord 1 spelar Kjell Krantz 1-1 mot stormästaren Bent Larsen och på bord 2 når Göran Broström också 1-1 mot landslagsmannen Bjørn Brinck Clausen.

1964 Kjell Krantz kommer med 6,5/13 sjua i SM-gruppen vid SM i Göteborg. Han var den ende som besegrade SM-vinnaren Erik Lundin. LASK vinner allsvenskans div II i Jönköping och avancerar till division I - högsta serien bestående av fyra lag.

1965 LASK vinner Allskånskan. Kjell Krantz kommer delad fyra i SM-gruppen med 9/15. LASK vinner obesegrade lag-SM (10-mannalag) för första gången före Gästriklands SF. I laget spelade Kjell Krantz (3/3 på bord 1), Göran Broström, Rolf Martens, Dan Cederberg, Sven Asker, Magnus Wahlbom, Jan Roth, Knut Rang, Mats Berglund, Jan Frise och Ulf Larsson. Magnus Wahlbom deltar i det svenska laget vid Student-VM i Sinaia, Rumänien och tar 2,5 poäng på sina fem partier.

1966 Vid SM i Malmö kommer Kjell Krantz 11:a i SM-gruppen med 7/15 och Rolf Martens vinner en mästarklassgrupp och en plats i SM-gruppen nästkommande år. LASK upprepar obesegrade segern i Allsvenskan, nu före Östra SS. I laget spelade Kjell Krantz, Rolf Martens, Göran Broström, Sven Asker, Magnus Wahlbom, Jan Sibe, Jan Frise, Ulf Larsson, Mats Berglund, Sven Wesén och Harald Wernbro. Martens, Broström och Wernbro tog maximala 3 poäng.
Rolf Martens placerar sig som åtta i inofficiella blixt-VM, som spelas i München och samlar över 200 startande. Vinner gör stormästaren László Szabó.

1967 Rolf Martens blir tvåa i DN:s tusenmannaschack. LASK vinner Allskånskan. Håkan Wennerström vinner Akademiska mästerskapet i Stockholm. Göran Broström, som flyttat till Umeå, vinner Öppna SM i Norrköping. Rolf Martens, LASK, vinner SM-gruppen i Stockholm. LASK blir tillsammans med Hägerstens SK och Kristallens SK SM-tävlingarnas bästa klubb.
Rolf Martens-Åke Olsson (SM 1967): 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Lg5 0-0 6.Dd2 Sbd7 7.Ld3 c5 8.d5 Te8 9.Sge2 a6 10.a4 e6 11.f4 exd5 12.exd5 Da5 13.0-0 Sg4 14.h3 Se3 15.Tf3 Ld4 16.Kh2 b5 17.Te1 Lb7 18.f5 bxc4 19.fxg6 fxg6 20.Lxg6 Se5 21.Lxe8 Sxf3+ 22.gxf3 Txe8 23.Sxd4 cxd4 24.Dxd4 1-0. I Lunds Veckoblad 1967-07-21 läser vi: "Den nya Sverige-mästaren är mycket sympatisk. Han spisar med förtjusning Bach, modern jazz och tulpaner. Ibland brukar han försova sig, när han skall resa till en tävling."
Vid Student-VM i Harrachov, Tjeckoslovakien, kommer Sverige på 10:e plats. Laget domineras av spelare från LASK: bord 1) Rolf Martens 5/11; bord 2) Kjell Krantz 2,5/9; bord 3) Göran Broström 1,5/8; reserv 2) Gunnar Pihlgren 2/5.
LASK anordnar för första gången Frans G Bengtssons Minnesturnering, som samlar 64 startande. Premiären vinns av Rolf Martens för Åke Olsson, Wasa SK.
LASKs 4-mannalag med Rolf Martens, Kjell Krantz, Håkan Wennerström och Magnus Wahlbom var det enda obesegrade laget av 56 deltagande och vann i augusti Dansk Skakunions jubileumsturnering i Köpenhamn.
LASK vinner obesegrade den tredje lag-SM-titeln i följd, nu före SS Manhem. Rolf Martens tar med 7/9 en IM-norm genom att komma tvåa efter stormästaren Jefim Geller vid den internationella turneringen i Göteborg.
Rolf Martens spelar på bord 1 för Sverige i landskampen mot Polen i Ystad. Martens besegrar IM Zbigniew Doda med 1,5-0,5.
LASK får en kortlivad lillebror: Växjö Akademiska Schackklubb (VASK).

1968 Rolf Martens blir åter tvåa i DN:s tusenmannaschack. LASK vinner Allskånskan dubbelt i och med att LASK II kommer tvåa före HSS och MAS. LASKs ordförande Sven G Johansson säger karskt i en tidningsintervju att LASK är Skandinaviens bästa klubb och att man nu vänt sig till öststaterna för att kunna få sparring. LASK inleder också under påskhelgen ett utbyte med de polska lagmästarna KS Maraton, Warszawa. Det första mötet i Lund vinns av LASK med 8,5-7,5 (4-4 resp 4,5-3,5) och på första bordet vinner Martens mot IM Romuald Grabczewski med 1,5-0,5. Allsvenska serien startar på hösten, nu med sju omgångar enbart för klubblag (8-manna) säsongen 1968-69. Göran Broström kommer tvåa i SM-gruppen med 10/15 och Anders Wirgren (Lunds SK) vinner med 4/5 junior-SM-finalen i Norrköping. Jan Frise deltar som ledare för Anders Wirgren och Mars Hylén vid juniorturneringen i Cesky Brod. Turneringen avbröts på grund av den sovjetiska ockupationen och svenskarna tog tåget hem - via Prag!
Hela 87 spelare startade i Frans G Bengtssons minnesturnering. Martens vinner före Magnus Wahlbom och större delen av den danska eliten.

1969 Rolf Martens, LASK, vinner i januari inofficiella SM i snabbschack i Solna och i februari Tusenmannaschacket i Stockholm. LASK vinner sista upplagan av Allskånskan. Wasa bryter LASKs lag-SM-svit och vinner i april finalen i Nässjö med 8,5-7,5 (4,5-3,5 resp 4-4).
Rolf Martens vinner i sin födelsestad Oslo entimmesturneringen Jarleslaget med 6,5/7. Magnus Wahlbom tog 6/11 på bord 1-2 i Student-VM i Dresden och blir därmed näst bäste svensk.
Åke Olsson, Wasa SK, vinner Frans G Bengtssons minnesturnering före stormästaren Semjon Furman, som gästar Lund i samband med att han sekunderar Anatolij Karpov vid JVM i Stockholm.
Calle Erlandsson och Yngve Anderberg importerar från Polen en modifierad form av Elos ratingsystem och adopterar detta i LASK.

1970 LASK vinner division I södra och spelar 8-8 (4,5-3,5 resp 3,5-4,5) mot Schack-27 i den allsvenska finalen i Stockholm. Vid omspelsmatchen i Lund vinner LASK med 6-2 och tar den fjärde lag-SM-titeln. I laget spelade Magnus Wahlbom, Kjell Krantz, Rolf Martens, Håkan Wennerström, Stig Olausson, Per-Inge Helmertz, Ulf Korman och Peter Östberg.

1971 LASK kommer fyra i division I södra. Stockholms Södra SS blir lagmästare efter finalvinst mot Malmö AS.

1972 LASK vinner division I södra och tar lag-SM-guld nr 5 i den allsvenska finalen, där Wasa SK besegras med 10-6 (3-5 resp 7-1). Magnus Wahlbom tar i maj 5/6 i Öppna SM, 2,5 poäng före närmaste man.

1973 LASK blir tvåa i division I södra efter Limhamns SK.
Vid SSF-kongressen i Bollnäs i juli 1973 beslutas att LASK ratingsystem utarbetat av Yngve Anderberg, Tomas Carnstam, Calle Erlandsson och Per Sörenfors) införs som obligatoriskt i Sveriges Schackförbund från och med 1974.
Rolf Martens delar segern i Malmö Open 14-16 december.

1974 LASK I vinner division I södra, där LASK II också tar en meriterande fjärdeplats. Wasa SK vinner den allsvenska finalen mot LASK med 9,5-6,5 (4-4 resp 5,5-2,5). I LASK-laget spelade Kjell Krantz, Magnus Wahlbom, Peter Östberg, Peter Ekelund, Per-Inge Helmertz, Anders Wirgren, Nejib Bouaziz, Göran Törnered, Roland Thapper och Ulf Korman.
LASK arrangerar i juli SM-tävlingarna på Sparta; med 1105 starter (varav 31 från LASK) den näst största SM-tävlingen någonsin. Magnus Wahlbom, LASK, vinner SM-titeln efter särspel mot Christer Niklasson. LASK blir SM-tävlingarnas bästa klubb. LASK får för första gången en egen klubblokal i Palais d'Ask på Sandgatan 4. Lokalen döps snabbt om till Palais LASK. Kjell Krantz blir traktör, instruktör och allt i allo.
LASKs avhåller årsmöte 740926 varvid Roland Thapper väljs till ordförande efter Calle Erlandsson. Medlemsavgiften höjs till 60 kr inklusive Schacknytt. De 19 närvarande medlemmarna beslutar också enhälligt att upplösa LASK, för att bilda LUGIs schacksektion. Ett andra årsmötesbeslut erfordrades och vid mötet 741031 röstade 15 medlemmar för upplösning av LASK, fem röstade nej och tre avstod från att rösta. Därmed saknades en tredjedels röst för att uppgå som sektion i LUGI!
Per-Inge Helmertz vinner Öppna SM i Luleå och kvalificerar sig för SM-gruppen 1975.

1975 LASK I vinner division I södra. LASK II degraderas till division II. LASK vinner mot Solna SS med 4,5-3,5 i den allsvenska finalens sista omgång, men Solna SS vinner titeln eftersom LASK behövde vinna med 5-3. Kjell Krantz vinner KM. Per-Inge Helmertz blir i Göteborg sexa i SM-gruppen med 8,5/15. Anders Wirgren tar 9/13 och blir tvåa i en M-grupp efter Tom Wedberg.
Det var meningen att LASK skulle ha bortamatch mot Glasgow i första omgången av den första Europacupen för klubblag, men inbjudan uteblev trots påstötningar och matchen kom aldrig till stånd. I nästa omgång inlottades på den vakanta platsen därför Gruppo Sportivo Banco di Roma mot ett holländskt lag. LASK protesterade naturligtvis och det hela löste sig då holländarna backade ur. LASK fick alltså i slutet av september åka till Rom för att spela åttondelsfinal. LASK vann mot Banco di Roma med hela 8,5-3,5 trots att italienarna hade högre rating och GM Sergio Mariotti på bord 1.
I Lund vinner LASK i december kvartsfinalen i Europacupen mot israeliska TSU Haifa med 6,5-5,5 (4-2 resp 2,5-3,5). I LASK-laget spelade Per-Inge Helmertz, Magnus Wahlbom, Kjell Krantz, Roland Thapper, Anders Wirgren och Ulf Korman.

1976 I februari spelar LASK semifinal i Europacupen hemma mot Burevestnik, Moskva. LASK lyckas få fem remier (2,5-9,5; 1-5 resp 1,5-4,5) mot världsstjärnorna: 1) Wahlbom-Smyslov 0-2; 2) Krantz-Tajmanov 0,5-1,5; 3) Helmertz-Gulko 0-1, Helmertz-Balasjov 0,5-0,5; 4) Wirgren-Balasjov 0,5-0,5, Wirgren-Dvoretzkij 0-1; 5) Korman-Dvoretzkij 0,5-0,5, Korman-Alburt 0,5-0,5; 6) Thapper-Alburt 0-1, Thapper-Bagirov 0-1. Smyslov gav simultan den 23 februari och uppnådde +23 =9 -2. Ulf Larsson och Bengt Sandström besegrade exvärldsmästaren. Sju ryssar och sju svenskar deltog i en blixtturnering som vanns av Tajmanov på 11,5/13. LASK fick två vinstpartier då Krantz besegrade Alburt och Grahn vann mot Gulko.
LASK vinner division I södra och tar det sjätte lag-SM-guldet. I laget spelade Magnus Wahlbom, Kjell Krantz, Per-Inge Helmertz, Ulf Korman, Roland Thapper, Torsten Lundgren, Lennart Jönsson, Tomas Olsson, Arne Qwint och Peter Ekelund. Helmertz, Korman och Ekelund tog maximala 3 poäng och laget släppte i finalen totalt endast 5 partipoäng av 24 möjliga. LASK II vinner division II södra 2 och avancerar till division I södra. Magnus Wahlbom deltog i 6-nationers i Bremen (+1 =3 -0). Vid Schackolympiaden i Haifa blev Magnus Wahlbom bäste svensk med 6,5/9 (+6 =1 -2) på bord 3 och erövrade sin första IM-norm. Kjell Krantz kom i decemnber fyra i Kirsebergs SKs jubileumsturnering med 4,5/9 efter Wlodzimierz Schmidt, Levente Lengyel och Jacek Bednarski. SSKK [Folke Ekström] utsåg Calle Erlandssons vinst mot regerande Sverigemästaren Eric Nordström till 1976 års bästa svenska korrparti.

1977 LASK:s ratinglista 770101: 1) Magnus Wahlbom 2456; 2) Kjell Krantz 2439; 3) Per-Inge Helmertz 2370; 4) Leif Fredriksson 2296; 5) Anders Wirgren 2265; 6) Lars Grahn 2258; 7) Gunnar Finnlaugsson 2249; 8) Ulf Korman 2236. Magnus Lindhe kommer tvåa i Tusenmanna. LASK vinner division I södra och lag-SM för sjunde gången vid finalen i Borås. I laget spelade Magnus Wahlbom, Kjell Krantz, Per-Inge Helmertz, Leif Fredriksson, Anders Wirgren, Lars Grahn, Gunnar Finnlaugsson, Torsten Lundgren och Ulf Korman.
LASK flyttar i maj från Palais LASK till förutvarande biblioteket på AFs fjärde våning.
Ulf Korman vinner en mästarklass vid SM i Stockholm och kvalificerar sig för SM-gruppen. Per-Inge Helmertz blir nia i SM-gruppen, men vinner SM-blixten.
Per-Inge Helmertz, LASK, vinner SM i snabbschack i Ystad.

1978 LASK vinner division I södra och i Jönköping den allsvenska finalen för åttonde gången av 13 möjliga åren 1965-1978. I laget spelade Magnus Wahlbom, Kjell Krantz, Per-Inge Helmertz, Rolf Lekander, Anders Wirgren, Lars Grahn, Ulf Korman, Roland Thapper, Ulf Ekenberg och Arne Qwint.
Per-Inge Helmertz, LASK, vinner Öppna SM i Sjöbo.

1979 LASK kommer fyra i rekordjämna division I södra - de sex främsta lagen förlorar vardera två matcher och endast en matchpoäng skiljer ettan och sexan!
Christer Niklasson vinner i Sundsvall Nordiska mästerskapet med 8½/9.

1980 Ett mellanår för LASK. Lag-EM spelas i Skara med bl a Christer Niklasson i det svenska laget.

1981 SK Kamraterna, Göteborg, vinner allsvenska finalen. LASK på tredje plats.

1982 LASK blir sjua i division I södra och degraderas. Tomas Olsson vinner en mästarklass vid SM i Gävle och kvalificerar sig för SM-gruppen 1983.

1983 LASK vinner sin division II-grupp och går åter upp i division I. Tomas Olsson blir 15:e i SM-gruppen med 4/15.

1984 LASK blir trea i division I södra.

1985 LASK blir sexa i division I södra. LASKs nya klubblokal (90 kvm) på Klostergatan 10 invigs.

1986 LASK blir trea i division I södra. Rolf Martens lyckas efter ca 15 års inaktivtet med bravaden att bli fyra i SM-blixten. Calle Erlandsson tilldelas SSFs Collijn-plakett i guld.

1987 Pontus Sjödahl (då Halmstads SS) vinner JSM med 10½/15 före Jesper Hall 10. Tiger Hillarp Persson (då Malmö AS) blir 4:a på 9½ och Christian Jepson blir 14:e på 5½ poäng. I kvalet till nya Elitserien tar Limhamns SK elitserieplatsen med minsta möjliga marginal före LASK.

1988 Jesper Hall vinner i Esbo, Finland, D-gruppen i skol-NM. LASK I vinner division I södra och avancerar till Elitserien. LASK II vinner division II södra. Ove Nilsson blir vid årsmötet till ny ordförande efter Roland Thapper. Jesper Hall vann överlägset Lundamästerskapet med 8½/9 före Mats Andersson. Fågelskolan med bl a Christian Jepson och Andreas Meyer vinner Skol-SM för högstadielag. Ludvig Sandström blir tvåa i mästar-elit och kvalificerar sig till 1989 års SM-grupp. Christian Jepson blir tvåa (med 11/15) efter Per Vernersson. Rolf Martens vinner SM-blixten i Norrköping bland 120 deltagare, där Ludvig Sandström blir fyra. Christian blir också tvåa i skol-SMs B-grupp. Schackgymnasiet i Norrköping startar. Bland de sex första eleverna finns Jesper Hall, Pontus Sjödahl och Ulf Billqvist. Christian Jepson Klubbtidningen döps om till Minerva, vars första nummer utkommer i augusti. Hakon Persson blir internationell domare.

1989 LASKs ratinglista 890101: 1) Sverre Heim 2461; 2) Ludvig Sandström 2368; 3) Mats Andersson 2368; 4) Jesper Hall 2307; 5) Anders Wirgren 2287; 6) Christian Jepson 2270; 7) Tiger Hillarp Persson 2250. Christian Jepson vinner Öppna JSM men förlorar JSM-särspelet mot Jonas Barkhagen med 1-3. Christian Jepson vinner B-gruppen i skol-SM.

1990 Ulf Larsson väljs till ordförande. LASK I femma i Elitserien; Wasa SK vinner. Christian Jepson vinner SM-blixten i Göteborg.

1991 LASK kommer nia i Elitserien och degraderas. I september arrangerar LASK Skol-SM på Victoriastadion.

1992 LASK vinner division I södra efter sju raka vinster och partikvoten 43½-12½ (6 mp och 14 pp före tvåan) och är åter klara för Elitserien. Christian Jepson blir tia i SM-gruppen med 5½/13.

1993 LASK kommer fyra i Elitserien. LASK vinner Svenska Cupens final mot SK Rockaden med 2½-2½ och lägre medelrating. I laget spelade Ludvig Sandström, Pontus Sjödahl, Christian Jepson, Mats Andersson och Tiger Hillarp Persson.

1994 LASK kommer åtta i Elitserien. LASK II degraderas till division II. LASK IV vinner division IV. Jesper Hall blir IM.

1995 LASK degraderas från Elitserien. Rykten går att LASK ska läggas ner och bl a förstalagets spelare försvinner till andra klubbar. Balanssräkningen uppvisar ett eget kapital på -86.000 kr. I augusti kallar revisorn Calle Erlandsson till extra årsmöte. Det slutar med att Calle gör come back som LASK-ordförande. Ett av hans första beslut blir att frivilligt degradera LASK I till division II inför säsongen 1995-96 och samtidigt deklarerar hans sin tuffa målsättning "att LASK år 2000 skall vara Skånes främsta ungdomsklubb och år 2002 ha ett lag i toppen av Elitserien, samtidigt som motionsspelarna skall erbjudas en trivsam och varierad verksamhet". IM Christer Niklasson engageras som spelande tränare.

1996 LASK kommer fyra i division II:6. LASK II degraderas till division III. LASK III och LASK IV tar mittenplaceringar i division IV.

1997 LASK kommer tvåa i division II efter FBK Balkan. LASK III vinner division IV. LASKs ungdomar blir historiska genom att samma klubb för första gången vinner båda klasserna i Falkenbergs SKs "38:an" och "56:an".
Alexander Maslennikov och Marta Nestorow kommer trea i de två yngsta klasserna i Skol-SM. Marta blir mästerskapens bästa tjej. Marta Nestorow och Anahita Attaran deltar för första gången i Ungdoms-VM i Cannes, Frankrike.

1998 LASK vinner division II grupp 6 och kvalificerar sig för division I södra säsongen 1998-99. De polska akademikerna Tadeusz Okrucinski, IM Dominik Pedzich och Jan Pinski spelar enstaka partier för LASK, liksom korrvärldsmästarna Tönu Öim och Fritz Baumbach. LASK II och LASK III vinner var sin division III-grupp och sammanlagt tar de tre främsta lagen 41 matchpoäng av 42 möjliga och uppvisar den imponerande tabellraden 21 20 1 0 123-45 41. Totalt sex LASK-lag i Allsvenska seriesystemet.
LASKs ungdomar upprepar lagtriumferna i "38:an" och "56:an".
Marta Nestorow vinner skol-SM - den första tjejen sedan Pia Cramlings dagar. Yu Ye och Henry Xie kommer tvåa i sina klasser.
Marta Nestorow blir i oktober-november sensationellt 15:e (av 73) i F10 vid Ungdoms-VM i Oropesa del Mar, Spanien, där även Anahita Attaran, LASK, deltar i F12. Anahita tar i november en fin 13:e plats bland ca 40 deltagare vid Snabb-VM i EuroDisney, Paris.
Tomas Carnstam vinner överlägset korrturneringen Nordbalt Cup I och får IM-titeln.

1999 Jan Lind, LASK, blir ny ordförande i Skånes Schackförbund efter Roland Thapper.
LASK arrangerar Flick-SM på Fäladsgården 5-7 mars. LASKs tjejer är framgångsrika; bl a vann Marta Nestorow C-klassen medan Shu Sheng blev trea i D-klassen.
Isländske stormästaren Helgi Áss Grétarsson debuterar i mars för LASK i division I-slutspelet i Malmö. LASK vinner överlägset div I södra och kvalificerar sig för Elitserien säsongen 1999-00.
IM Jesper Hall blir spelande tränare i LASK. Sveriges bäste 20-årsjunior, 17-årige Emanuel Berg, tränad av Christer Niklasson, skriver på för LASK. De danska stormästarna Sune Berg Hansen och Lars Schandorff spelar för LASK.
LASK (Jesper Hall) beviljas 50.000 kr av Sveriges Schackförbunds för produktion av boken "Tio schacklektioner".
LASK, Stockholms Schackförbund och Sveriges Schackförbunds tävlingskommitté beviljas 200.000 för utveckling av landets främsta ungdomar. Calle Erlandsson blir ledare för projektet, som innehåller framtagning av träningsmaterial, träning via Internet och träningssammandragningar. Jesper Hall blir starkt engagerad i projektet.

2000 LASK deltar med hela 8 lag i det allsvenska seriesystemet. Endast Manhem deltar med fler lag. LASK kommer på en framskjutning placering i Elitserien. Sebastian Nilsson kom trea i Kadett-SM.

2001 LASK kommer 4:a i elitserien men ekonomin är på väg ner. Medlemsintäkterna har blivit lägre samtidigt som utgifterna har stigit. LASK deltar med 7 lag i allsvenskan. Daniel Semcesen vinner skol-SM. 12-åriga Marta Nestorow vinner sensationellt Kadett-SM (13-16 år) före alla manliga deltagare. Emanuel Berg, LASK, blir tvåa i SM-gruppen. Hans Tikkanen, LASK, blir tvåa i Junior-SM.

2002 LASK klarar sig kvar i elitserien och Calle Erlandsson avgår efter en mycket lyckad period som LASK-ordförande. Ny ordförande blir Jesper Hall. Prioriteten läggs på att sanera ekonomin och redivisa ett positivt kapital inom ett par år. LASK tar det historiska beslutet att endast ställa upp med amatörer i elitserien 2003. Man skär ner antalet lag i allsvenskan till 4 pga minskat intresse och letar ny klubblokal.

2003 Liberiet, där LASK hållt till går i konkurs och LASK står utan klubblokal inför 2004. LASK spelar i Elitserien och kom 2002/2003 precis över nedflyttningssträcket efter att i slutet av säsongen spelat utan proffs. Elitserien 2003/2004 startar väldigt bra med en sensationellt stor vinst, 7½-½ över Passanten. Linus Olsson deltar i VM. Olof Troeng kommer trea i skol-SM. I Tjeckien tar Hans Tikkanen en IM-inteckning, Olof Troeng gör ett väldigt bra resultat och Axel Smith kommer fyra i B-gruppen på 7½/9 och en prestationsrejting på 2488. Jesper Hall ger ut Kajsa och den Magiska Schackboken, en bok för spelare under 1500. Boken får mycket bra recensioner. LASK tappar Emanuel Berg till Sollentuna. I Limhamns juniorturnering gör Ellinor Frisk en riktigt bra insats och närmar sig den svenska dameliten.

Linje

Byt teckenstorlek

Kontakt
Pixelkant vänster SCHACKHUSET
046 - 12 17 00
Trollebergsvägen 105, Lund
stadsbuss linje 2 mot Värpinge
hållplats: Jöns Ols Toft


> LASK-INFORMATION

> SPONSORER

> REGLER

> REJTINGLISTOR

> SCHACKSKOLAN

> SOCIALT

> LUND OPEN

> LASK OPEN

> ÖVRIGA TURNERINGAR

> UNGDOMSTURNERINGAR

> ELITLAGET

> SERIESPEL

> SVENSKT GRAND PRIX

> LASK-PUBLIKATIONER

> LÄNKAR

> MARTENSFONDEN

> CARNSTAMFONDEN


LARS OA HEDLUNDS BILDBANK

KOMMANDE ARRANGEMANG

> se nyhetsavdelningen

Play online chess


2700chess.com for more details and full list

Pixelkant höger
 
Skugga Skugga Skugga