Lunds Akademiska Schackklubb
Skugga Skugga Skugga
Skugga

Hem Hem
Publicerad den 27 februari 2020
Sven-Ingvar
Utskriftvänlig
LASK Årsmöte
Torsdagen den 27/2 kl. 19.00 äger årsmötet rum på Schackhuset. Alla medlemmar är varmt välkomna!

Dagordning på årsmötet enligt stadgarna:

1. Mötets öppnande; 2. Förklaring att årsmötet är stadgeenligt utlyst; 3. Val av två justeringsmän; 4. Val av mötesordförande; 5. Val av mötessekreterare; 6. Fastställande av dagordning; 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning; 8. Revisionsberättelsen; 9. Fastställande av balansräkning; 10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen; 11. Förslag till stadgeändring; 12. Information om styrelsens arbetsplan för pågående verksamhetsår; 13. Övriga ärenden; 14. Mötets avslutande.

Har du frågor kontakta: styrelsen@lask.se.

Linje

Byt teckenstorlek

Kontakt
Pixelkant vänster SCHACKHUSET
046 - 12 17 00
Trollebergsvägen 105, Lund
stadsbuss linje 2 mot Värpinge
hållplats: Jöns Ols Toft


> LASK-INFORMATION

> SPONSORER

> REGLER

> REJTINGLISTOR

> SCHACKSKOLAN

> SOCIALT

> LUND OPEN

> LASK OPEN

> ÖVRIGA TURNERINGAR

> UNGDOMSTURNERINGAR

> ELITLAGET

> SERIESPEL

> SVENSKT GRAND PRIX

> LASK-PUBLIKATIONER

> LÄNKAR

> MARTENSFONDEN

> CARNSTAMFONDEN


LARS OA HEDLUNDS BILDBANK

KOMMANDE ARRANGEMANG

> se nyhetsavdelningen

Play online chess


2700chess.com for more details and full list

Pixelkant höger
 
Skugga Skugga Skugga