2324

Indrek Martinson 26.12 1937 - 14.11 2009

Publicerad 15. december 2009 av Calle Erlandsson

Professor Indrek Martinson har hastigt avlidit, 71 Śr gammal.

Indrek föddes i Tartu, Estland, och flydde till Sverige som 9-åring. Han bosatte sig i Stockholm och efter studentexamen blev atomfysik och astronomi hans huvudintressen. Efter arbeten som gymnasielärare, forskarassistent på Nobelinstitutet och gästforskare i USA disputerade han i fysik 1971. Fyra år senare blev han professor i Lund och vid sin bortgång arbetande professor emeritus med atomspektroskopi som specialitet. Han tillhörde såväl den svenska som den estniska vetenskapsakademien. 


Som 18-åring vann han juniormästerskapet för Stockholm och samma år den äldsta gruppen i det allra första skol-SM i schack som arrangerades. En stor upplevelse för Indrek var interzonturneringen i Stockholm 1962. Bobby Fischer vann i stor stil, Indrek bjöd Fischer på middag, de analyserade partier och spelade några blixtpartier. Schackjournalisten Esmo Ridala hade liksom andra kolleger misslyckats med att få en intervju till stånd, men den kreative Indrek tog med Esmo till restaurangen och middagssamtalet blev, Fischer ovetande därom, en hyperintressant ”intervju”.

 

Indrek blev medlem i LASK 1997, men var inaktiv tills för några år sedan. Han gjorde dock en betydande insats för klubben i sökandet efter ny klubblokal, och LASK kunde med hjälp av Indreks diplomatiska talang hyra in sig några framgångsrika och trivsamma säsonger i Estniska huset. Indrek hade också uppdrag som revisor i LASK och några veckor före sin bortgång spelade han för LASK II i Allskånskan.

 

Indrek hade också ett stort idrottsintresse. På LASK, på schackluncher i Malmö och på Idrottsgillets sammankomster i Lund fick vi ta del av hans humoristiska inlägg och anekdoter, som alltid bidrog till en trivsam stämning. Det är svårt att förstå att han nu plötsligt är borta.

 

Begravningen äger rum i Klosterkyrkan fredagen den 18 december kl 14. Hedra gärna Indreks minne genom ett bidrag till Estniska Samhjälpen, plusgiro 55 09 35-1.

 

Calle Erlandsson