Lunds Akademiska Schackklubb
Skugga Skugga Skugga
Skugga

Hem Hem
Publicerad den 2 november 2020
Calle
Utskriftvänlig
Corona-instruktioner från Sveriges Schackförbund
Sveriges Schackförbunds instruktion till distrikt och klubbar avseende planerade aktiviteter

Med anledning av den rådande krissituationen i det svenska samhället avseende Covid-19  ger Sveriges Schackförbund följande instruktion till distrikt och klubbar avseende planerade aktiviteter:

  • Det är viktigt att all verksamhet sker med hänsyn tagen till att minimera risk för spridning av Covid-19. Alla måste iaktta försiktighet och stanna hemma vid sjukdomssymptom.
  • Tävling och träning kan genomföras, givet att Folkhälsomyndighetens direktiv åtföljs. Tänk på att ha avstånd mellan spelborden och att så långt det är möjligt minska antalet personer som är på plats samtidigt, exempelvis genom att dela upp aktiviteter på olika dagar eller olika lokaler.
  • Även schacktävlingar och andra aktiviteter med äldre deltagare (70+) kan genomföras, förutsatt att Folkhälsomyndighetens direktiv åtföljs.
  • Vi ser gärna att man i möjligaste mån försöker genomföra ungdomsträning, så länge skolor är öppna och inte lokala eller regionala direktiv säger något annat.
  • Observera att lokala och regionala direktiv alltid ska följas, vilket kan innebära att ovanstående instruktion inte är aktuell i vissa regioner under vissa perioder. Man bör alltid ha beredskap för att vid behov skjuta upp eller ställa in verksamhet med kort varsel om myndighetsdirektiven ändras.
Linje

Byt teckenstorlek

Kontakt
Pixelkant vänster SCHACKHUSET
046 - 12 17 00
Trollebergsvägen 105, Lund
stadsbuss linje 2 mot Värpinge
hållplats: Jöns Ols Toft


> LASK-INFORMATION

> SPONSORER

> REGLER

> REJTINGLISTOR

> SCHACKSKOLAN

> SOCIALT

> LUND OPEN

> LASK OPEN

> ÖVRIGA TURNERINGAR

> UNGDOMSTURNERINGAR

> ELITLAGET

> SERIESPEL

> SVENSKT GRAND PRIX

> LASK-PUBLIKATIONER

> LÄNKAR

> MARTENSFONDEN

> CARNSTAMFONDEN


LARS OA HEDLUNDS BILDBANK

KOMMANDE ARRANGEMANG

> se nyhetsavdelningen

Play online chess


2700chess.com for more details and full list

Pixelkant höger
 
Skugga Skugga Skugga